Viamal | Projekty Ruchu Drogowego

projekty organizacji ruchu
zastępczego i docelowego

Prace projektowe
Nadzór i szkolenia
Procedury administracyjne

Projekty

Głównym obszarem działalności Viamal jest realizacja różnego rodzaju opracowań związanych z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W ramach działalności wykonujemy między innymi:

  • Projekty organizacji ruchu zastępczego we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym
  • Projekty oznakowania docelowego na drogach publicznych we Wrocławiu i w województwie dolnośląskim
  • Projekty oznakowania drogowego terenów wewnętrznych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w strefach ruchu, a także na parkingach
  • Projekty budowlane infrastruktury technicznej – Wrocław i Dolny Śląsk
  • Projektu budowlane zjazdów z dróg publicznych – Wrocław i Dolny Śląsk
  • Projekty sygnalizacji ulicznej, sygnalizacji świetlnej – Wrocław i Dolny Śląsk
  • Opracowania związane z analizą ruchu drogowego czy natężeniami ruchu – Wrocław i Dolny Śląsk

Oznakowanie Drogowe

Viamal służy pośrednictwem w realizacji inwestycji oznakowania drogowego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Na życzenie inwestora Viamal udzieli wsparcia w zakresie wdrożenia zaprojektowanego oznakowania poziomego, pionowego we Wrocławiu czy sygnalizacji świetlnej, skoordynuje wyniesienie w teren znaków drogowych, wraz z niezbędnymi elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.Formularz kontaktowy

 
Ile wynosi suma 11 i 14?  
Copyright © 2022 - Viamal Wrocław

×

Formularz kontaktowy

 
Ile wynosi suma 11 i 14?